wrapper

جدیدترین خبرها

 

درخواست رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور از رییس قوه قضائیه مبنی بر:

توقف اجراي رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با ارسال نامه ای به رییس قوه قضائیه، توقف اجراي رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را خواستار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت سازمان بازرسی کل کشور رای به ابطال بند «ب» دستورالعمل ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها را داده است.
براساس این رای راه اندازی فعالیت هایی نظیر احداث گلخانه ، واحدهای پرورش انواع دام،طیور و آبزیان ، پرورش قارچ و ....فقط در داخل روستا تغییر کاربری نبوده و اراضی خارج از بافت مسکونی تغییر کاربری محسوب و فرایند سخت ، پیچیده، طولانی و پرهزینه تغییر کاربری برآنها شامل می‌شود. یکی از شرایط و فرایندهای مسیر تغییر کاربری داشتن سند مالکیت تک برگی است که عملا تهیه آن برای سرمایه گذاران خرد و روستایی و کشاورزی امکان پذیر و میسر نمی باشد و همین امر موجب کاهش شدید صدور مجوزهای تولیدی و روستایی شده است .
این در حالی است که رأي صادره قطع نظر از ايرادات قانوني ناشي از استنباط ناصحيح از قوانين، از حيث نتيجه نيز پيامدهاي ناصواب؛ مغاير كمال و توسعه يابي و به شدت مانع توليد و كسب و كار و سرمايه گذاري در فعاليت هاي مهندسي و جديد در بخش كشاورزي و منابع طبيعي شده است و آمار و اطلاعات صدور مجوزها نیز حاكي از كاهش قابل توجه ميزان صدور مجوزها پس از صدور راي شده است.
بر این اساس، در نامه شاهرخ رمضان نژاد به حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي، درخواست شده است؛ براي جلوگيري از آثار خسارت بار اجراي راي صادره دیوان عدالت اداری، اجراي آن متوقف و مورد رسيدگي مجدد قرار گرفته و امور در جهت پشتیبانی و مانع زدایی از تولید و تسهیل و روان سازی برای مردم تغییر داده شود.

درخواست رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور از رییس قوه قضائیه مبنی بر:

توقف اجراي رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با ارسال نامه ای به رییس قوه قضائیه، توقف اجراي رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را خواستار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت سازمان بازرسی کل کشور رای به ابطال بند «ب» دستورالعمل ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها را داده است.
براساس این رای راه اندازی فعالیت هایی نظیر احداث گلخانه ، واحدهای پرورش انواع دام،طیور و آبزیان ، پرورش قارچ و ....فقط در داخل روستا تغییر کاربری نبوده و اراضی خارج از بافت مسکونی تغییر کاربری محسوب و فرایند سخت ، پیچیده، طولانی و پرهزینه تغییر کاربری برآنها شامل می‌شود. یکی از شرایط و فرایندهای مسیر تغییر کاربری داشتن سند مالکیت تک برگی است که عملا تهیه آن برای سرمایه گذاران خرد و روستایی و کشاورزی امکان پذیر و میسر نمی باشد و همین امر موجب کاهش شدید صدور مجوزهای تولیدی و روستایی شده است .
این در حالی است که رأي صادره قطع نظر از ايرادات قانوني ناشي از استنباط ناصحيح از قوانين، از حيث نتيجه نيز پيامدهاي ناصواب؛ مغاير كمال و توسعه يابي و به شدت مانع توليد و كسب و كار و سرمايه گذاري در فعاليت هاي مهندسي و جديد در بخش كشاورزي و منابع طبيعي شده است و آمار و اطلاعات صدور مجوزها نیز حاكي از كاهش قابل توجه ميزان صدور مجوزها پس از صدور راي شده است.
بر این اساس، در نامه شاهرخ رمضان نژاد به حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي، درخواست شده است؛ براي جلوگيري از آثار خسارت بار اجراي راي صادره دیوان عدالت اداری، اجراي آن متوقف و مورد رسيدگي مجدد قرار گرفته و امور در جهت پشتیبانی و مانع زدایی از تولید و تسهیل و روان سازی برای مردم تغییر داده شود.

درخواست رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور از رییس قوه قضائیه مبنی بر:

توقف اجراي رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با ارسال نامه ای به رییس قوه قضائیه، توقف اجراي رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را خواستار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت سازمان بازرسی کل کشور رای به ابطال بند «ب» دستورالعمل ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها را داده است.
براساس این رای راه اندازی فعالیت هایی نظیر احداث گلخانه ، واحدهای پرورش انواع دام،طیور و آبزیان ، پرورش قارچ و ....فقط در داخل روستا تغییر کاربری نبوده و اراضی خارج از بافت مسکونی تغییر کاربری محسوب و فرایند سخت ، پیچیده، طولانی و پرهزینه تغییر کاربری برآنها شامل می‌شود. یکی از شرایط و فرایندهای مسیر تغییر کاربری داشتن سند مالکیت تک برگی است که عملا تهیه آن برای سرمایه گذاران خرد و روستایی و کشاورزی امکان پذیر و میسر نمی باشد و همین امر موجب کاهش شدید صدور مجوزهای تولیدی و روستایی شده است .
این در حالی است که رأي صادره قطع نظر از ايرادات قانوني ناشي از استنباط ناصحيح از قوانين، از حيث نتيجه نيز پيامدهاي ناصواب؛ مغاير كمال و توسعه يابي و به شدت مانع توليد و كسب و كار و سرمايه گذاري در فعاليت هاي مهندسي و جديد در بخش كشاورزي و منابع طبيعي شده است و آمار و اطلاعات صدور مجوزها نیز حاكي از كاهش قابل توجه ميزان صدور مجوزها پس از صدور راي شده است.
بر این اساس، در نامه شاهرخ رمضان نژاد به حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي، درخواست شده است؛ براي جلوگيري از آثار خسارت بار اجراي راي صادره دیوان عدالت اداری، اجراي آن متوقف و مورد رسيدگي مجدد قرار گرفته و امور در جهت پشتیبانی و مانع زدایی از تولید و تسهیل و روان سازی برای مردم تغییر داده شود.

توسط رییس سازمان مرکزی ابلاغ شد:
لزوم اعلام و ثبت قراردادها از سوي اعضاي سازمان نظام مهندسی کشاورزی


رییس سازمان مرکزی طی بخشنامه ای، لزوم اعلام و ثبت قراردادها از سوي اعضاي سازمان نظام مهندسی کشاورزی را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، در این ابلاغیه آمده است: در راستای رسالت سازمان مبنی بر نظام بخشی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و حمایت از حقوق شاغلین حرفه ای و بهره مندان از خدمات ایشان از طریق ایجاد شفافیت و عدالت اقتصادی، اعضای حقیقی و حقوقی سازمان موظفند کلیه قراردادهای مشاوره و پیمانکاری خود با اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و دستگاه های دولتی را از زمان اخذ پروانه اشتغال، از طریق پروفایل عضویت خود، ثبت و به سازمان اعلام نمایند. ضمنا امکان ثبت عدم فعالیت برای آن دسته از اعضایی که قرارداد ارائه خدمات با بخش خصوصی و دولتی نداشتند نیز در سامانه فراهم می باشند.
در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است: در بررسی و تعیین عوامل امتیاز آور فرآیند تعیین صلاحیت حرفه ای و پروانه اشتغال اعضا، صرفاً قراردادهایی که در سامانه سازمان ثبت و بارگذاری شده است ملاک عمل قرار می گیرد و در تمدید پروانه اشتغال نیز این موضوع لحاظ خواهد شد.
بر این اساس، کلیه اعضای حقیقی و حقوقی موظفند ظرف سه ماه نسبت به تکمیل اطلاعات مربوطه اقدام نمایند و در صورت عدم انجام تکلیف فوق در استعلام و اصالت سنجی دستگاههای اجرایی به صورت الکترونیکی وضعیت پروانه اشتغال ایشان به صورت نامعتبر اعلام خواهد شد.

رییس سازمان مرکزی در اولین جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان:
سهم بری دانش از تولید به عنوان الگو و گفتمان جدید افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی را به ارمغان می آورد

رییس سازمان مرکزی گفت: سهم بری دانش از تولید به عنوان الگو و گفتمان جدید افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی را به ارمغان می آورد و بر همین اساس، سازمان نظام مهندسی حضور کارشناسان در واحدهای تولیدی را بر اساس سیاست اشتغال دانش مزد محوری پیگیری می نماید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، شاهرخ رمضان نژاد در اولین جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان که به صورت مجازی برگزار شد، اظهار داشت: مراکز توان افزایی و مهارت آموزی همکار سازمان نظام مهندسی کشاورزی ضمن پشتیبانی از تولیدِ کشاورزی، موجبات هم افزایی در ایجاد و توسعه اشتغال مولد و پایدار را فراهم می آورند.
رییس سازمان مرکزی گفت: ضامن پایداری سازمان های صنفی و حرفه ای، ارتقای جایگاه پروانه اشتغال به کار حرفه ای اعضای آنها و نظام بخشیدن به فعالیت های حرفه ای می باشد که سازمان مرکزی با راه اندازی واحد امور شاغلین حرفه ای و تعیین مجری مربوطه، این مهم را در دستور کار خود قرار داده است.
وی تصریح کرد: در راستای تقویت حضور کارشناسان در عرصه های کشاورزی و تسهیل دسترسی فیزیکی آسان به دانش و فن آوری، توسعه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عنوان کانون های اشاعه دانش و فناوری های جدید در مراکزدهستان های کشور، مورد توجه جدی این سازمان می باشد.

رییس سازمان مرکزی در شورای هماهنگی رؤسای سازمان نظام مهندسی استان ها:

ضامن پایداری سازمان های حرفه ای ارتقای جایگاه پروانه اشتغال به کار حرفه ای اعضای آنها می باشد

رییس سازمان مرکزی گفت: ضامن پایداری و ماندگاری سازمان های صنفی و حرفه ای، ارتقای جایگاه پروانه اشتغال به کار حرفه ای اعضای آنها و نظام بخشیدن به فعالیت های حرفه ای می باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، شاهرخ رمضان نژاد در جلسه هفتگی شورای هماهنگی رؤسای سازمان نظام مهندسی استان ها، با تأکید بر اهمیت پروانه اشتغال حرفه ای، اظهار داشت: مطابق آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی، تنها مرجع قانونی صدور پروانه اشتغال برای اشخاص حقیقی و حقوقی، این سازمان می باشد و پروانه صادره از سوی سازمان، مجوز رسمی فعالیت آنها می باشد.
وی تصریح کرد: برای انجام فعالیت های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی داشتن پروانه اشتغال معتبر ضروری می باشد و بر همین اساس، دستگاه های اجرایی بایستی در واگذاری امور و فعالیت های کشاورزی به فعالین این حوزه، پروانه اشتغال معتبر صادره از سازمان نظام مهندسی را مبنای کار خود قرار داده و ضمن ارسال یک نسخه از قرارداد منعقده دستگاه اجرایی با اعضاء به سازمان نظام مهندسی استان، درصد حق النظاره سازمان نظام مهندسی را از قراردادهای یاد شده کسر نمایند.
شایان ذکر است در این نشست، گزارش اجرای تکالیف تبصره 3 ماده (83) آیین نامه اجرایی قانون تاسیس توسط خزانه دار شورای مرکزی و گزارش ساماندهی مسؤولین فنی واحدهای پرورش طیور در استان های فارس و مازندران توسط رؤسای سازمان های مربوطه ارائه شد.

رییس سازمان مرکزی در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد:
برای انجام فعالیت های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی داشتن پروانه اشتغال معتبر ضروری می باشد

رییس سازمان مرکزی در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: برای انجام فعالیت های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی داشتن پروانه اشتغال معتبر ضروری می باشد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، در نامه شاهرخ رمضان نژاد به رزم حسینی آمده است: در راستاي ايجاد شفافيت مالي، مبارزه با فساد اداري و محيط رقابت پذير و سالم و عدالت اقتصادي موضوع آيين‌نامه نحوه فعاليت دستگاههاي اجرايي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت مصوب هيات محترم وزيران و به موجب ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي قانون تاسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران ، مصوب هيات وزيران، دستگاههاي دولتي موظفند طرح ها و پروژه‌هاي كشاورزي و نيز انجام مشاوره و پيمانكاري موضوع آيين‌نامه را صرفا به اشخاص حقيقي و حقوقي داراي پروانه در زمينه هاي تخصصي در حدود صلاحيت و رتبه آنها ارجاع نمايند. براين اساس اين سازمان با هدف تسهيل و تسريع امور مرتبط با صدور پروانه را بصورت الكترونيكي و برخط انجام مي دهد و اصالت و اعتبار پروانه هاي صادره در سامانه سازمان به آدرس sanka.agrieng.org قابل سنجش بوده و پروانه هاي صادره داراي QRcode براي اعتبار سنجي مي باشند.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: با توجه به رسالت وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به نظارت و پايش و اجراي صحيح مقررات ناظر بر ايجاد سامانه و با توجه به ذيل ماده (۱) آيين‌نامه نحوه فعاليت دستگاههاي اجرايي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت كه دستگاه هاي مشمول موظف به ثبت و درج كليه مراحل انعقاد قرارداد هاي بزرگ و متوسط از مرحله در خواست تا خاتمه قرارداد در سامانه شده اند و همچنين با امعان نظر به ماده 5 آيين نامه مذكور كه اشعار مي دارد: وزارت صنعت، معدن و تجارت (مركز توسعه تجارت الكترونيكي) مكلف است ستاد (سامانه تداركات الكترونيكي دولت) را به گونه اي ارائه نمايد كه تمام اشخاص اعم از مناقصه گذار و مناقصه گر فاقد شرايط شركت در معامله را به صورت الكترونيكي واپايش (كنترل) نمايد.
رییس سازمان مرکزی در این نامه از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار شد تا در راستاي ايجاد شفافيت مالي و اجراي صحيح مقررات و تحقق منويات قانونگذار در خصوص اجراي ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي قانون تاسيس سازمان نظام مهندسي، موضوع داشتن پروانه اشتغال معتبر از اين سازمان، به عنوان يكي از شروط شركت در معاملات حوزه كشاورزي و ثبت در سامانه تداركات الكترونيكي دولت از سامانه اين سازمان استعلام و واكشي نمايد.

مدیر مرکز مهارت آموزی و توان افزایی کشت هیدروپونیک توت فرنگی رویال چیلک:
دوره های مهارت آموزی موجب آماده سازی دانش آموختگان برای ورود به بازار کار و تولید می باشد


مدیر مرکز مهارت آموزی و توان افزایی کشت هیدروپونیک توت فرنگی رویال چیلک گفت: دوره های مهارت آموزی و توان افزایی موجب آماده سازی دانش آموختگان برای ورود به بازار کار و تولید می باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، ناصر صدیق نیا، در گفتگو با خبرنگار سنم اظهار داشت: مرکز مهارت آموزی کشت هیدروپونیک توت فرنگی رویال چیلک در اواخر سال 1398 فعالیت خود را آغاز نمود و تاکنون چندین دوره کوتاه مدت و کارآموزی دراز مدت را در کارنامه خود دارد این مرکز با تألیف کتاب روش های گام به گام کشت توت فرنگی به روش هیدروپونیک با عنوان هایدروکشت مشتمل بر 173 صفحه بصورت رنگی و مصور و در خصوص ساخت گلخانه؛ تجهیزات گلخانه؛ روش کار با تجهیزات گلخانه؛ ریخت شناسی بوته توت فرنگی؛ ارقام توت فرنگی؛ روش های کاشت صحیح؛ آفات و بیماری ها؛ مدیریت آبیاری صحیح و منطبق با نیاز گیاه؛ جداول دوره های زیستی بوته توت فرنگی؛ داشت و برداشت و سورت و بسته بندی و بازار؛ روش های محاسبات چگونگی تعیین محلول های غذایی همراه با تصاویر رنگی و نگارشی ساده و روان و تدریس آن در دوره های آموزشی توسط ویدئو پرژکتور سعی دارد تا با بهترین شیوه در امر آموزش و مهارت آموزان را تربیت نماید که در آینده وارد بازار تولید و کار در گلخانه ها شوند.
وی افزود: این مرکز توسط مدرسین ماهر و با تجربه و صاحب نظر در امر کشاورزی در قالب یک نفر استاد و یک نفر گیاهپزشک در حال فعالیت می باشد که در آینده نزدیک با افتتاح ساختمان جدید این مرکز در تمامی زمینه های مرتبط با کشت گلخانه ای از قبیل توت فرنگی، خیار، گوجه فرنگی؛ فلفل دلمه ای، زعفران و قارچ زیر نظر اساتید دانشگاهی در مقطع دکترا، مهارت آموزان بیشتری را جذب و تحت آموزش قرار خواهد داد.
مدیر مرکز مهارت آموزی و توان افزایی رویال چیلک در مورد ضرورت و نقش دوره های مهارت آموزی در ارتقای توانمندی کارشناسان اظهارداشت: متقاضیانی که جهت تاسیس گلخانه و اخذ مجوز به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مراجعه و پروانه تاسیس دریافت می کنند، بایستی از سوی سازمان ملزم شوند تا پس از اتمام پروژه ساخت و تکمیل گلخانه ی خود؛ در صورتی پروانه بهره برداری به ایشان اعطا خواهد شد که در یکی از مراکز معتبر نسبت به نوع کشت محصولی که در گلخانه ی خود خواهند داشت دوره آموزشی و مهارت آموزی را طی کرده و گواهی پایان دوره خویش را ارائه نمایند و در غیر این صورت پروانه بهره برداری آنها صادر نخواهد شد چرا که این امر موجب می گردد اشخاصی که قصد ورود به صنعت گلخانه داری را دارند با دیدی باز و اطلاعات کافی و مهارت وارد این عرصه شده و این مسئله موجب می گردد تا با توان بالایی شروع به تولید انواع محصولات گلخانه ای نمایند.

صدیق نیا تصریح کرد: با توجه به این که این مرکز در سال 98 و قبل از شروع بیماری کرونا کلاس های خود را با ظرفیت پنجاه نفر برگزار می کرد، لذا با توجه به وضعیت پاندمی و همه گیری ویروس کرونا برگزاری کلاس ها را به 5 نفر در هر دوره تقلیل داده ایم تا بتوانیم سلامت مهارت آموزان را به مخاطره نیاندازیم و در ضمن از شروع و شیوع کرونا سعی شده تا کلاس ها را در فضای داخل گلخانه برگزار کنیم تا فضای کافی برای فاصله گذاری اجتماعی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: این مرکز ارتباط تنگاتنگی با سازمان نظام مهندسی کشاورزی دارد و شاید کمتر مرکزی باشد که فعالیت ها و درخواست های خود را در رابطه با امر آموزش مهارت آموزان نظیر این مرکز با سازمان داشته باشد.
ناصر صدیق نیا در مورد انتظارات مرکز از سازمان نظام مهندسی اظهارداشت: یکی از مشکلات پیش روی مراکز آموزش در برگزاری کلاس ها و جذب مهارت آموز است لذا در صورت امکان ترتیبی اتخاذ شود تا از طریق رسانه ها خصوصا صدا و سیما در هر ماه برگزاری و ثبت نام دوره های آموزشی مراکز در چند نوبت در میان برنامه ها از طریق آگهی تلویزیونی اعلام شود تا دوستداران و علاقمندانی که از وجود این مراکز بی اطلاع هستند در جریان قرار گرفته و نسبت به ثبت نام و شرکت در این دوره ها اقدام نمایند در این صورت آمار مشارکت در کلاس ها نیز بالا خواهد رفت.
وی گفت: همچنین جلسات ماهیانه سازمان با اساتید و مسئولین مراکز بمنظور هماهنگی و جهت دهی و یکپارچه سازی روش های آموزشی و رفع مشکلات و مانع زدایی در امور مراکز آموزشی برگزار گردد.
این مدیر موفق تصریح کرد: تشویق اساتید مراکز موفق و فعال در قالب اعزام به خارج از کشور خصوصا شرکت در نمایشگاه های کشاورزی و تکنولوژی که در کشور ترکیه همه ساله برگزار می شود که این امر باعث ایجاد رقابت در بین مراکز آموزشی شده و در نهایت موجب ارتقاء سطح آموزش در استان خواهد شد و از سوی دیگر اساتید اعزامی قادر خواهند بود تا با اطلاعات علمی به روز دنیا آشنا شده و با انتقال این اطلاعات به کشور در راستای بومی سازی آن اقدام خواهند نمود .

وی خاطر نشان کرد: مردم جهان بیش از پیش در تامین غذای خود با مشکلات عدیده ای روبرو هستند از آنجایی که بیشترین میزان تامین غذا در بخش کشاورزی اتفاق می افتد شایسته است تا مسئولین در این حوزه همت بلندی نمایند؛ با توجه به گرم شدن زمین و کاهش منابع آب های زیر زمینی ما در آینده ای نه چندان دور با کمبود منابع غذایی روبرو خواهیم شد لذا انتطار می رود از هم اکنون که بسیار هم دیر است برنامه های دقیق و کاربردی از سوی سازمان های مربوطه ارائه شده و کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی مدرن و خصوصا صنعت گلخانه داری هدایت شود زیرا در یک گلخانه با هر ابعاد قادریم تا پانزده برابر فضای باز تولید محصولات کشاورزی را انجام دهیم در حالیکه تا صدها برابر آب کمتر مصرف می شود.

مهارت آموز موفق مرکز مهارت آموزی و توان افزایی رویال چیلک:
دوره های مهارت آموزی ضمن ارتقای توانمندی اعتماد به نفس مهارت آموزان را نیز تقویت می کند

مهارت آموز موفق مرکز مهارت آموزی و توان افزایی رویال چیلک گفت: دوره های مهارت آموزی ضمن ارتقای توانمندی، اعتماد به نفس مهارت آموزان را نیز تقویت می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، مهندس سعید عبدالرحیمی در گفتگوی اختصاصی با سنم اظهارداشت: اینجانب به مدت دو سال در زمینه کاشت توت فرنگی گلخانه ای فعالیت کردم اما هر دو دوره بدلیل عدم مهارت کافی متاسفانه با شکست مواجه شدم تا اینکه یک دوره مهارت آموزی در این مرکز شرکت کرده و اکنون با دانشی که کسب نموده ام و اعتماد به نفسی که پیدا کردم، تولید اینجانب به صورت چشمگیری بالا رفته است.
سیعد عبدالرحیمی یکی از مهارت آموزان موفق مرکز مهارت آموزی و توان افزایی رویال چیلک با اشاره به ضرورت و نقش دوره های مهارت آموزی در ارتقای توانمندی کارشناسان تصریح کرد:
مرکز مهارت آموزی و توان افزایی رویال چیلک به مدیریت مهندس صدیق نیا همواره مهارت آموزان را رصد می کنند و نکات کلیدی در مورد محلول غذایی و سمپاشی ها و محلول پاشی ها را ارائه می کنند یعنی علاج واقعه قبل از حادثه؛ که این مسئله کمک می کند مهارت آموز قبل از آنکه با آفت یا بیماریی روبرو شود آن را کنترل نماید.
وی تصریح کرد: معمولا کسانی که قصد دارند تا وارد عرصه گلخانه داری شوند بدلیل نداشتن اطلاعات کافی در این زمینه با استرس و نگرانی روبرو هستند اما وقتی تحت آموزش قرار می گیرند این نگرانی و استرس کمتر و کمتر می شود و کمتر شدن آن بستگی به نوع تدریس مدرسان و اساتید مراکز توان افزایی و مهارت آموزی دارد که در این مرکز مربیان توانایی آنرا داشتند تا اطلاعات کافی در اختیار مهارت آموزان قرار دهند تا این اطمینان در مهارت آموز حاصل شود که واقعا قادر است در این عرصه ورود کند که این مرکز از نظر من فوق العاده است.
مهندس عبدالرحیمی ضمن تقدیر از اقدامات سازمان نظام مهندسی در راه اندازی مراکز مهارت آموزی اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی متولی صدور مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری در امور گلخانه ها است اما این کافی نیست و انتظار می رود سازمان نظام مهندسی طی بازدیدهای دوره ای از گلخانه های تازه تاسیس در رفع مشکلات آنان نیز موثر عمل کند.

مهارت آموز موفق مرکز توان افزایی و مهارت آموزی مودت قاین:

 کسب مهارت عملی اولین گام مهم در ایجاد خود اشتغالی و درآمد پایدار در بخش کشاورزی می باشد

 مهارت آموز شرکت تعاونی مرغداری مودت قاین گفت: کسب مهارت عملی اولین گام مهم در ایجاد خود اشتغالی و درآمد پایدار در بخش کشاورزی می باشد که در مراکز توان افزایی و مهارت آموزی انجام می شود.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، مهندس سعید مرادزاده، مهارت آموز موفق در گفتگوی اختصاصی با سنم، اظهار داشت: علم و تجربه ای که در مراکز توان افزایی و مهارت آموزی مورد یادگیری قرار می گیرد، در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وجود ندارد که این کار با معرفی اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به خیرین اجتماعی و آموزشی محقق می شود.

 مهارت آموز موفق مرکز مودت قاین اذعان نمود: عدم دریافت هزینه یکی از مهم‌ترین مزیت های معرفی مهارت آموز توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی به واحد های تولیدی دارای مجوز می باشد.

 مهندس مرادزاده با اشاره به اجرای مطلوب دوره های مهارت آموزی در استان افزود: معرفی مهارت آموز از سوی سازمان باید به صورت مستمر و برای یک دوره کامل پرورش انجام تا اطلاعات فنی و عملی  بطور کامل صورت گیرد.

 وی یادآور شد: دوره های مهارت آموزی را با هیچ نوع آموزشی نمی توان جایگزین کرد چرا که این دوره های مهارت آموزی به صورت گروه های چند نفره و با همفکری و هم اندیشی هم انجام می گیرد و موجب هم افزایی در اجرای دوره مهارت آموزی می شود.

 شایان ذکر است، پس از اتمام دوره مهارت آموزی، مهارت آموزان مرکز توان افزایی و مهارت آموزی مودت قاین، به عنوان مسؤول فنی در واحدهای تولیدی تحت پوشش این شرکت مشغول به فعالیت می شوند.

آمار بازدید

امروز60
دیروز293

اطلاعات دستگاه شما

  • آی پی 3.235.56.11
  • مرورگر Unknown
  • نگارش

آرشیو اخبار وب سایت قبلی سازمان

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.